Methodology for teaching first aid in driver training

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2018
Author: Veronika Kurečková, Pavel Řezáč, Martina Trepáčová, Aleš Zaoral, Petr Zámečník
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 15
The methodology is only in the Czech language.

Při dopravních nehodách v ČR zemře každoročně kolem 600 osob, 25000 je zraněno, z toho 2500 těžce. Celosvětově přijde při dopravních nehodách ročně o život cca 1,25 milionů lidí, 50 milionů účastníků dopravních nehod je zraněno. Dopravní nehody jsou hlavní příčinou smrti u osob ve věku 15-29 let a druhá nejčastější příčina smrti ve věkové kategorii 5-14.

Jedním z faktorů, který může výrazně ovlivnit jak procento úmrtí, tak i závažnost následků zranění, je včas a správně poskytnutá první pomoc. Jejím cílem přitom není jen zajistit brzký příjezd profesionálních zdravotníků. Jak ukazují statistiky, k 50 % úmrtí při dopravních nehodách dochází ještě před příjezdem záchranné služby. Podle International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dochází k zhruba 5O% úmrtí do několik minut po nehodě. V případě srdeční zástavy započíná již po 4 minutách odumírání mozku. Každou minutou klesá šance na přežití o 10%. Vzhledem k tomu, že průměrná doba dojezdu Záchranné zdravotnické služby činí v České republice kolem 8 – 15 minut, je evidentní, že k rychlému zásahu musí dojít ještě před příjezdem profesionálů. Právě laičtí zachránci z řad svědků nehody v takovém případě sehrávají klíčovou roli při záchraně života a zdraví. Podle odhadů Červeného kříže má včas a správně poskytnutá první pomoc potenciál zachránit až 10% životů. Dobře proškolení zachránci jsou také lépe schopni zajistit svoji vlastní bezpečnost, a méně pravděpodobně se tak stanou dodatečnými oběťmi dopravních nehod.

Položit dotaz k produktu Methodology for teaching first aid in driver training

You could be interested in

Loading content