Use of blast furnace slag to increase durability of CB pavement covers

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2020
Author: B. Slánský, R. Dvořák, V. Šmilauer, J. Valentin, J. Stryk, J. Grošek
Obliged company: No
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 70
The methodology is only in the Czech language.

Metodika popisuje jak postupovat při použití mleté granulované vysokopecní strusky (dále jen strusky) do betonu při výstavbě objektů dopravní infrastruktury, se zaměřením na použití do betonu pro cementobetonové kryty dálnic a silnic I. třídy. Struska může vstupovat jako složka cementu (CEM II/A-S a CEM II/B-S) či jako aktivní příměs při výrobě betonu. Metodika popisuje náhradu portlandského slínku struskou do 35 % hm. betonové směsi. Popsány jsou zkušenosti z realizace zkušebního úseku na dálnici D1 v roce 2018 a 2019, kde byly uplatněny postupy uvedené v této metodice.

Metodika navazuje na činnost pracovní skupiny Ředitelství silnic a dálnic ČR pro ověření životnosti cementobetonových krytů vozovek a vychází z výsledků projektů, které se tomuto tématu věnovaly v posledních letech, zejména ISPROFIN č.5001150001: Ověření nové receptury betonu pro CBK (ŘSD); TH03020404: Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů (TAČR); LO1610: Dopravní VaV centrum (MŠMT).

Položit dotaz k produktu Use of blast furnace slag to increase durability of CB pavement covers

You could be interested in

Loading content