Methodology for the use of CCTV at level crossings for prevention and repression

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2013
Author: Pavel Skládaný, Pavel Tučka, Pavlína Skládaná, Miroslav Bidovský
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 80
Metodika přináší shrnutí nejdůležitějších dostupných informací týkajících se zřizování, provozování a využívání kamerových systémů na železničních přejezdech, především za účelem identifikace a sankcionování pachatelů dopravních přestupků na přejezdech, ale i další funkce (dohled, informační materiál pro vyšetřování nehod, materiál pro řešení sporných případů, např. stížností na nefunkčnost zabezpečovacího zařízení, apod.). Na základě vlastních průzkumů, zkušeností i studia literatury lze přesvědčivě konstatovat, že kamerové systémy jsou účinným prostředkem, jak kladně ovlivnit chování účastníků provozu na pozemních komunikacích a zároveň poskytnout řadu doplňkových užitečných funkcí dalším stranám. Cílem této metodiky je podpořit jejich efektivní praktický rozvoj v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech a snížení rizika vzniku mimořádných událostí.

Položit dotaz k produktu Methodology for the use of CCTV at level crossings for prevention and repression

You could be interested in

Loading content