Methodology for the development of charging infrastructure in the Czech Republic

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2022
Author: L. Kadula, L. Špička, J. Sedoník, J. Elgner, V. Cícha
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 126
V současné době sílí politický i společenský tlak na dlouhodobě udržitelnou dopravu, jejímž cílem je minimalizace negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily se stále zpřísňují, a tak jednou z cest, jak tyto lokální emise snižovat, jsou elektromobily, které pomohou výrobcům snižovat flotilové emise. Tato vozidla však potřebují kvalitní veřejnou dobíjecí infrastrukturu, která bude vhodně rozmístěna po celé České republice.

Z tohoto důvodu byla zpracována tato metodika, která se zaměřuje na koncepční rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, přičemž zohledňuje dopravně inženýrské parametry. Hlavním výstupem metodiky je webová aplikace, která je veřejně přístupná na internetových stránkách Čistá doprava www.cistadoprava.cz/mapy/ev.

Tato metodika byla financována se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu Doprava 2020+.

Položit dotaz k produktu Methodology for the development of charging infrastructure in the Czech Republic

You could be interested in

Loading content