Methodology for the initial assessment of a road construction project

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2023
Author: J. Ambros, P. Havránek, E. Jelínková, E. Kšicová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 137

Evropská směrnice 2008/96/ES zavedla nástroj RSIA (road safety impact assessment), který používá variantní analýzu dopadů nových pozemních komunikací nebo významných změn stávajících komunikací na bezpečnost ovlivněné silniční sítě, s cílem vybrat takovou variantu, která bude z hlediska bezpečnosti optimální. Zákon č. 178/2022 Sb. uvádí RSIA pod názvem „prvotní hodnocení záměru“. Tato metodika představuje možný a vhodný postup prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace. Pokud bude investor či správce pozemní komunikace postupovat podle uvedeného návodu, budou výsledky hodnocení naplňovat požadavky Zákona.

Metodika představuje možný postup prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace s využitím online výpočetní aplikace Obchvaty.

Položit dotaz k produktu Methodology for the initial assessment of a road construction project

You could be interested in

Loading content