Metodika provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2013
Author: Radim Striegler, Eva Simonová, Petr Pokorný, Pavel Havránek, Veronika Valentová
Categories: Methodology
Product code: 23
The methodology is only in the Czech language.
Cílem metodiky je postihnout aktuální změny v systému provádění inspekce a zapracovat nové poznatky a postupy vyplývající z provádění praktických inspekcí a ze zapojení CDV do zahraničních projektů zabývajících se problematikou bezpečného uspořádání komunikací.

Položit dotaz k produktu Metodika provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

You could be interested in

Loading content