Zásady pro použití obrusných vrstev a technologií údržby a oprav povrchů vozovek z hlediska protismykových vlastností

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2024
Author: J. Stryk, O. Machel, L. Nekula, P. Nekulová, J. Dašková
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 151
Metodika je dostupná v elektronické podobě.

Metodika aktualizuje informace uvedené v metodickém pokynu „Zásady pro použití obrusných vrstev vozovky z hlediska protismykových vlastností“ zpracovaném sdružením Měření PVV - Nekula, Plachý (schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 424/06-120-RS/2 ze dne 28.7.2006 s účinností od 1.8.2006).

Metodika má sloužit k výběru obrusné vrstvy vozovky nebo technologie údržby a oprav povrchu vozovky, s přihlédnutím k požadovanému hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek. Metodika také upřesňuje, jaké jsou současné možnosti měření protismykových vlastností povrchů vozovek v terénu a v laboratoři, jaké jsou možnosti predikce vývoje tohoto proměnného parametru a uvádí obvyklé životnosti vybraných obrusných vrstev a povrchových úprav vozovek z hlediska protismykových vlastností.

Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci programu Doprava 2020+, projektu č. CK01000110: Životnost protismykových vlastností povrchů vozovek, její predikce a skutečný vývoj v čase.

Položit dotaz k produktu Zásady pro použití obrusných vrstev a technologií údržby a oprav povrchů vozovek z hlediska protismykových vlastností

You could be interested in

Loading content