Metodika pro vyhodnocení souvislostí přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit národní strategie

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2015
Autor: Pavel Havránek, Eva Simonová, Radim Striegler, Jindřich Frič
Categories: Metodiky
Product code: 29
Metodika pro vyhodnocení souvislostí přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit Národní strategie je výstupem projektu Technologické agentury České republiky, v programu OMEGA 2013 s č. j. TACR/299/2013, s názvem „Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích“. Cílem této metodiky je stanovení postupu pro vyhodnocení výsledků sběru dat a srovnání přímých a nepřímých ukazatelů, a přímých ukazatelů v souvislosti s realizovanými aktivitami, které jsou obsaženy právě v NSBSP. Jsou zde uvedeny možnosti srovnání výsledků mezi ukazateli a uvedena možná doporučení, jak se získanými statistickými daty zacházet a jaké závěry je pak možné vyvozovat – program PROGNE. Metodika umožňuje zjistit jednotlivým subjektům dle NSBSP, která byla schválená Vládou ČR, jak mohou využít potenciál uplatnění aktivit uvedených v Národní strategii.

Položit dotaz k produktu Metodika pro vyhodnocení souvislostí přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit národní strategie

You could be interested in

Loading content