Methodology for evaluating the linkages between direct and indirect indicators and activities of the national strategy

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2015
Author: Pavel Havránek, Eva Simonová, Radim Striegler, Jindřich Frič
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 29
The methodology is only in the Czech language.
Metodika pro vyhodnocení souvislostí přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit Národní strategie je výstupem projektu Technologické agentury České republiky, v programu OMEGA 2013 s č. j. TACR/299/2013, s názvem „Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích“. Cílem této metodiky je stanovení postupu pro vyhodnocení výsledků sběru dat a srovnání přímých a nepřímých ukazatelů, a přímých ukazatelů v souvislosti s realizovanými aktivitami, které jsou obsaženy právě v NSBSP. Jsou zde uvedeny možnosti srovnání výsledků mezi ukazateli a uvedena možná doporučení, jak se získanými statistickými daty zacházet a jaké závěry je pak možné vyvozovat – program PROGNE. Metodika umožňuje zjistit jednotlivým subjektům dle NSBSP, která byla schválená Vládou ČR, jak mohou využít potenciál uplatnění aktivit uvedených v Národní strategii.

Položit dotaz k produktu Methodology for evaluating the linkages between direct and indirect indicators and activities of the national strategy

You could be interested in

Loading content