Methodology for determining emission factors of motor vehicles in traffic

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2014
Author: Jiří Huzlík, Jiří Jedlička, Ondřej Červinka et al.
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 28
The methodology is only in the Czech language.
Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, projektu TA02030536 Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy. www.tacr.cz. Metodika slouží k objasnění principů měření emisních faktorů motorových vozidel v provozu a k popisu způsobu provedení tohoto měření. Vychází z hodnot objemových koncentrací oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx), nespálených uhlovodíků, oxidu uhličitého (CO2) a kyslíku (O2) naměřených v suchých výfukových plynech, pevných částic naměřených ve vlhkých výfukových plynech a spotřeby paliva. K dosažení tohoto cíle se použije měřicí zařízení, které umožňuje provádět odběry vzorků výfukových plynů izokineticky a stanovení časového průběhu emisních faktorů základních složek výfukových plynů.

Položit dotaz k produktu Methodology for determining emission factors of motor vehicles in traffic

You could be interested in

Loading content