Metodika pro stanovení emisních faktorů motorových vozidel v provozu

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2014
Autor: Jiří Huzlík, Jiří Jedlička, Ondřej Červinka et al.
Categories: Metodiky
Product code: 28
Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, projektu TA02030536 Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy. www.tacr.cz. Metodika slouží k objasnění principů měření emisních faktorů motorových vozidel v provozu a k popisu způsobu provedení tohoto měření. Vychází z hodnot objemových koncentrací oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx), nespálených uhlovodíků, oxidu uhličitého (CO2) a kyslíku (O2) naměřených v suchých výfukových plynech, pevných částic naměřených ve vlhkých výfukových plynech a spotřeby paliva. K dosažení tohoto cíle se použije měřicí zařízení, které umožňuje provádět odběry vzorků výfukových plynů izokineticky a stanovení časového průběhu emisních faktorů základních složek výfukových plynů.

Položit dotaz k produktu Metodika pro stanovení emisních faktorů motorových vozidel v provozu

You could be interested in

Loading content