METHODOLOGY FOR THE USE OF A SYSTEM FOR TRACKING AND ANALYSIS OF NEW AND ESTABLISHED TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIRS FROM A TECHNICAL AND ECONOMIC PERSPECTIVE

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Author: Ivan Tesař, Jan Mahdal, Josef Stryk, Ilja Březina, Petr Neuvirt
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 99
Metodika je určena správcům pozemních komunikací na všech úrovních (stát, kraje, obce) a slouží jako návod jak používat webový portál přístupný na adrese: http://sledovanivozovek.vars.cz/. Cílem metodiky je zavedení pravidel pro sledování a analýzu nových a již používaných technologií v oblasti údržby a oprav vozovek pozemních komunikací z technicko-ekonomického hlediska v praxi. Hlavní část metodiky obsahuje popis webového portálu-, návod k jeho užití a popis analytických a rozhodovacích modulů systému. Dále se zde uvádí pravidla pro výběr úseků pozemních komunikací pro účely dlouhodobého sledování a výběr sledovaných proměnných parametrů pro vytvoření degradačních modelů. Metodika byla vytvořena s finanční podporou Technologické agentury ČR a je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TA02031239, který nese stejný název jako metodika.

Položit dotaz k produktu METHODOLOGY FOR THE USE OF A SYSTEM FOR TRACKING AND ANALYSIS OF NEW AND ESTABLISHED TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF VEHICLE MAINTENANCE AND REPAIRS FROM A TECHNICAL AND ECONOMIC PERSPECTIVE

You could be interested in

Loading content