METHODS FOR USING SINGLE NDT DEVICES IN CONCRETE SITUATIONS

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2015
Author: Radek Matula, Josef Pazdera, Josef Stryk, Bohumil Kouřím
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 97
Tato metodika je zaměřena na novější nedestruktivní metody (NDT) používané při diagnostice stavu dopravní infrastruktury, se zaměřením na ty, které mají vysoký potenciál uplatnění. Jde především o georadar a laserové skenování, okrajově jsou zmíněny také termografie a fotogrammetrická metoda (fotosken). Metodika se nezabývá klasickými metodami diagnostiky, jako je měření proměnných parametrů vozovek na síťové úrovni apod. Jsou zde uvedena doporučení pro použití jednotlivých zařízení při diagnostice objektů dopravní infrastruktury, především vozovek, se zaměřením na 3D aplikace a měření prováděná z měřicího vozidla. Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu Technologické agentury ČR č. TA02030759: Nové diagnostické metody jako nástroje podporující rozhodování týkající se údržby a oprav vozovek – přínosy a možnosti jejich využití.

Položit dotaz k produktu METHODS FOR USING SINGLE NDT DEVICES IN CONCRETE SITUATIONS

You could be interested in

Loading content