Metodika pro postupy monitorování a vyhodnocení chování mostu s využitím systému WIM

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2024
Author: E. Doupal, M. Juhas, O. Koutník, J. Včelák, P. Zemčík
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 150
Metodika je v elektronické podobě.

Metodika přináší poznatky k aplikaci inovativního systému pro sběr a vyhodnocení dat v oblasti mostních konstrukcí se zaměřením na jejich diagnostiku a bezpečnost. Centrální prvek systému je tvořen vysokorychlostním zařízením pro zjišťování hmotnosti, který je doplněn o systémy na bázi optických vláken, tenzometrů, kamer, indukčních smyček a dalších. Metodika také zahrnuje posouzení aspektů použitelnosti a ekonomické výhodnosti systému. Včasná detekce rizikových stavů mostní konstrukce je celosvětově aktuální téma a tvoří klíčový prvek pro bezpečnost konstrukce a její optimální diagnostiku.

Poděkování:
Tato metodika s názvem Metodika pro postupy monitorování a vyhodnocení chování mostu s využitím systému WIM vznikla v rámci projektu Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM, číslo projektu CK020000126 financována se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+

Položit dotaz k produktu Metodika pro postupy monitorování a vyhodnocení chování mostu s využitím systému WIM

You could be interested in

Loading content