Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2016
Autor: Ivo Dostál, Marek Havlíček, Jiří Jedlička
Categories: Metodiky
Product code: 16

Předkládaná metodika vychází ze zkoumání prostorových vazeb a vztahů zelené infrastruktury krajiny (ekologické sítě) se zaměřením na migraci volně žijících živočichů a antropogenních liniových struktur představovaných dopravní infrastrukturou. Cílem navrženého postupu je nalézt konkrétní lokality křížení ekologických sítí s dopravní infrastrukturou, které je nutné přednostně řešit z pohledu zachování co nejvyšší míry soudržnosti zelené infrastruktury.

Navržený postup je maximálně zobecněný, využitelný pro hodnocení v rámci různých ekologických sítí, avšak primárně je zaměřen na stanovení a hodnocení konfliktních bodů ve strategických dokumentech na úrovni celostátní nebo na úrovni velkých regionálních celků (NUTS 2, kraje) s ohledem na zajištění migrační prostupnosti krajiny pro chráněné druhy velkých savců, mezi něž se v České republice řadí rys ostrovid (Lynx lynx), los evropský (Alces alces), vlk obecný (Canis lupus) a medvěd hnědý (Ursus arctos). Tyto chráněné druhy zároveň slouží jako tzv. deštníkové druhy, reprezentují tedy široké spektrum dalších lesních druhů.

Položit dotaz k produktu Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury

You could be interested in

Loading content