Metodika pro hodnocení přesných digitálních mapových podkladů

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2022
Author: M. Vanžura, Š. Křehlík, J. Martínek, O. Kútik
Individual price: No
Categories: Methodology
Product code: 132
Metodika pro hodnocení přesných digitálních mapových podkladů představuje nástroj, který nabízí postupy pro posuzování a hodnocení takzvaných HD map určených primárně pro autonomní vozidla.

Metodika nejprve nabízí úvod do tématu HD map, předkládá přehled současných tvůrců těchto přesných digitálních mapových podkladů, aby následně zevrubně analyzovala technické náležitosti HD map, načež navazuje ústřední metodická část. Ta je tvořena určením minimální nutné přesnosti HD map, osnovou kritérií pro posuzování HD map a také jejich hodnocením v kontextu České republiky a rovněž se zaobírá provázáním a souvislostmi s takzvanými digitálními technickými mapami. Zakončena je pak odhadem požadavků na aktualizace a vyčíslením ekonomických aspektů HD map. Cílem tohoto dokumentu je vytvořit nástroj, který umožní jasnou a srozumitelnou orientaci v problematice HD map neboli přesných digitálních mapových podkladů, a to jak z pohledu zhotovitele, tak z pohledu hodnotitele. Budou uvedeny základní parametry HD map s ohledem na požadavky autonomních řídicích systémů a dále nejčastější způsoby jejich pořízení a standardní formáty uložení. Kvalitní digitální mapy jsou esenciální pro bezpečný provoz samořiditelných vozidel.

Tato metodika byla financována se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu Doprava 2020+.

Položit dotaz k produktu Metodika pro hodnocení přesných digitálních mapových podkladů

You could be interested in

Loading content