Methodology for the Optimization of Railway Line Maintenance System

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2016
Author: Z. Hřebíček, V. Kocourek, J. Veselá
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 127
Metodika byla zpracována jako výstup řešení projektu č. TB0400MD006 Optimalizace systému údržby železniční infrastruktury, podpořeného z prostředků Technologické agentury České republiky z Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“. Předmětem řešení projektu bylo zhodnocení a posouzení výchozího stavu v oblasti optimalizace oprav a údržby železniční dopravní cesty (ŽDC) s důrazem na minimalizaci dopadů na provoz a celkových finančních nákladů během životního cyklu (LCC) jednotlivých entit železniční dopravní infrastruktury a návrh opatření pro zlepšení stávajícího stavu.

Položit dotaz k produktu Methodology for the Optimization of Railway Line Maintenance System

You could be interested in

Loading content