Metodika komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2015
Autor: Jan Novák a kol.
Categories: Metodiky
Product code: 37
Cílem metodiky je analyzovat celý mechanizmus dopravní nehody (DN) vozidla s chodcem tak, aby v budoucnu bylo možné navrhnout nový přístup k ochraně chodce obsahující ochranu chodce nejenom při primárním střetu chodce s vozidlem, ale i ochranu chodce v průběhu sekundárního střetu. Hlavní část metodiky je zaměřena na rozšíření a zpřesnění metodiky zkoumání DN s chodcem. Druhá část Metodiky je věnovaná numerické analýze střetu vozidla s chodcem, která má pomoci zmapovat mechanismus DN a poskytnout tak podklady pro navržení nového přístupu ochrany chodců. V textu jsou popsány metody, kterými lze dosáhnout identifikace nezbytných veličin k rekonstrukci děje nehody. Ve vzorových zprávách vyšetřujícího týmu z místa DN je uvedena analýza účastníka DN a jeho charakterizace. Postup řešení v místě nehody s uvedenými příklady reálného šetření nehody je uveden v příloze Metodiky.

Položit dotaz k produktu Metodika komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem

You could be interested in

Loading content