Methodology for comprehensive analysis of vehicle-pedestrian collisions

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2015
Author: Jan Novák a kol.
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 37
The methodology is only in the Czech language.
Cílem metodiky je analyzovat celý mechanizmus dopravní nehody (DN) vozidla s chodcem tak, aby v budoucnu bylo možné navrhnout nový přístup k ochraně chodce obsahující ochranu chodce nejenom při primárním střetu chodce s vozidlem, ale i ochranu chodce v průběhu sekundárního střetu. Hlavní část metodiky je zaměřena na rozšíření a zpřesnění metodiky zkoumání DN s chodcem. Druhá část Metodiky je věnovaná numerické analýze střetu vozidla s chodcem, která má pomoci zmapovat mechanismus DN a poskytnout tak podklady pro navržení nového přístupu ochrany chodců. V textu jsou popsány metody, kterými lze dosáhnout identifikace nezbytných veličin k rekonstrukci děje nehody. Ve vzorových zprávách vyšetřujícího týmu z místa DN je uvedena analýza účastníka DN a jeho charakterizace. Postup řešení v místě nehody s uvedenými příklady reálného šetření nehody je uveden v příloze Metodiky.

Položit dotaz k produktu Methodology for comprehensive analysis of vehicle-pedestrian collisions

You could be interested in

Loading content