Metodika hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2017
Autor: Jiří Ambros, Richard Turek, Pavel Havránek, Jan Novák, Veronika Valentová
Categories: Metodiky
Product code: 21
Metodika uvádí teoretický i praktický postup aplikace moderního přístupu k hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost (RSIA). Je závěrečným výstupem projektu DOPAD (Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení. Projekt byl realizován v období 2016 – 2017 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega (ev. č. TD03000171). Metodika má sloužit především jako praktický návod, neobsahuje tedy např. detailní popis vývoje predikčních modelů nehodovosti nebo hodnot účinnosti opatření. Tyto informace jsou k dispozici v dalších metodikách CDV, uvedených v seznamu literatury (kap. VI). Doplňující údaje lze najít i v průběžně publikovaných výstupech, které jsou uvedeny v seznamu literatury a také jsou dostupné na webu projektu https://dopad.cdvinfo.cz/. Webové stránky budou i nadále sloužit jako průběžně aktualizovaný a doplňovaný informační zdroj. Na webu je také dostupná podpůrná výpočetní aplikace.

Položit dotaz k produktu Metodika hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

You could be interested in

Loading content