Methodology for assessing the safety impact of road infrastructure

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2017
Author: Jiří Ambros, Richard Turek, Pavel Havránek, Jan Novák, Veronika Valentová
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 21
The methodology is only in the Czech language.
Metodika uvádí teoretický i praktický postup aplikace moderního přístupu k hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost (RSIA). Je závěrečným výstupem projektu DOPAD (Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení. Projekt byl realizován v období 2016 – 2017 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega (ev. č. TD03000171). Metodika má sloužit především jako praktický návod, neobsahuje tedy např. detailní popis vývoje predikčních modelů nehodovosti nebo hodnot účinnosti opatření. Tyto informace jsou k dispozici v dalších metodikách CDV, uvedených v seznamu literatury (kap. VI). Doplňující údaje lze najít i v průběžně publikovaných výstupech, které jsou uvedeny v seznamu literatury a také jsou dostupné na webu projektu https://dopad.cdvinfo.cz/. Webové stránky budou i nadále sloužit jako průběžně aktualizovaný a doplňovaný informační zdroj. Na webu je také dostupná podpůrná výpočetní aplikace.

Položit dotaz k produktu Methodology for assessing the safety impact of road infrastructure

You could be interested in

Loading content