Geocomposite drainage for drainage purposes on transport infrastructure objects

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2020
Author: CDV: T. Macan, P. Zedník, J. Stryk, GEOMAT s.r.o.: O. Vodáček, M. Kašpar, P. Hubík
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 47
The methodology is only in the Czech language.

Vedle konvenčních systémů, jako jsou drenážní vrstvy tvořené nestmelenými, propustnými materiály, se na stavbách stále častěji potkáváme s geokompozity. Tato metodika podrobně popisuje návrh, dimenzování a způsob uplatnění geokompozitní drenáže pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury.

Cílem metodiky je:

  • popsat geokompozitní drenáže, jejich skladbu a použité materiály,
  • upřesnit návrh, dimenzování a způsob instalace geokompozitní drenáže,
  • prezentovat možnosti uplatnění geokompozitní drenáže na objektech dopravní infrastruktury,
  • uvést detaily, vzorové listy a konkrétní příklady provedení.

Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP1: Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností).

Položit dotaz k produktu Geocomposite drainage for drainage purposes on transport infrastructure objects

You could be interested in

Loading content