Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Autor: CDV: T. Macan, P. Zedník, J. Stryk, GEOMAT s.r.o.: O. Vodáček, M. Kašpar, P. Hubík
Rok vydání: 2020
Categories: Metodiky
Product code: 47

Vedle konvenčních systémů, jako jsou drenážní vrstvy tvořené nestmelenými, propustnými materiály, se na stavbách stále častěji potkáváme s geokompozity. Tato metodika podrobně popisuje návrh, dimenzování a způsob uplatnění geokompozitní drenáže pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury.

Cílem metodiky je:

  • popsat geokompozitní drenáže, jejich skladbu a použité materiály,
  • upřesnit návrh, dimenzování a způsob instalace geokompozitní drenáže,
  • prezentovat možnosti uplatnění geokompozitní drenáže na objektech dopravní infrastruktury,
  • uvést detaily, vzorové listy a konkrétní příklady provedení.

Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP1: Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností).

Položit dotaz k produktu Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury

You could be interested in

Loading content