Methodology for pavement condition assessment using a combination of FWD and GPR

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2019
Author: Josef Stryk, Ilja Březina, Radek Matula, Jiří Grošek, Michal Janků
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 43
The methodology is only in the Czech language.

Metodika uvádí jak postupovat při použití kombinace dvou nedestruktivních diagnostických zařízení – rázového zařízení FWD (pro hodnocení únosnosti vozovek) a georadaru GPR (pro zjišťování tlouštěk konstrukčních vrstev, k identifikaci nehomogenit, skrytých vad a poruch) při diagnostickém průzkumu vozovek pozemních komunikací. Upozorňuje na přínosy, které plynou ze zpracování dat naměřených oběma zařízeními a jejich využití při tvorbě homogenních sekcí, které slouží jako podklad pro plánování údržby, oprav a rekonstrukcí vozovek.

Cílem metodiky je uvést:

  • zásady pro uplatnění kombinace rázového zařízení FWD a georadaru,
  • postup při použití kombinace těchto dvou nedestruktivních diagnostických metod,
  • upřesnění postupu při tvorbě homogenních sekcí,
  • konkrétní příklady, při kterých je kombinace těchto zařízení využívána.

Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí).

Položit dotaz k produktu Methodology for pavement condition assessment using a combination of FWD and GPR

You could be interested in

Loading content