Methodological recommendations for the development of the Urban Road Safety Strategy

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2020
Author: Ondřej Valach, Alena Vyskočilová, Veronika Valentová, Jan Tecl, Zuzana Strnadová, Lenka Tomešová, Jiří Ambros, Martin Kulišťák, Richard Turek
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 69
The methodology is only in the Czech language.

Metodika pro tvorbu Strategií bezpečnosti silničního provozu měst/obcí (dále jen „Strategie BESIP měst) je doporučujícím dokumentem, který má městům/obcím pomoci systémově řešit bezpečnost silničního provozu na svém území prostřednictvím tvorby Strategie BESIP jejich města/obce. Vychází z identifikovaných problémů v oblasti BESIP a nabízí moderní systematické řešení. Jedná se o lokální strategii BESIP (řešeno je pouze katastrální území města/obce) na střednědobé období 10 let s celospolečenským dopadem. Zpracovaný akční plán pak pomáhá obcím při realizaci konkrétních opatření naplňovat stanovené cíle v oblasti snížení závažnosti a počtu dopravních nehod. Výsledky strategií mají vliv na bezpečnost všech účastníků silničního provozu, a to jak na bezpečnost osob přijíždějících do města/obce, tak i podnikatelské subjekty se sídlem ve městě/obci.

Položit dotaz k produktu Methodological recommendations for the development of the Urban Road Safety Strategy

You could be interested in

Loading content