Manuál spolupráce institucí v procesu plánování udržitelné městské mobility

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2023
Author: A. Klímová, M. Bajgart, R. Čampula, Z. Dytrt, J. Kočková, B. Novotná Březovská
Individual price: No
Categories: Publications
Product code: 135

Manuál si klade za cíl usnadnit spolupráci aktérů v plánovacím procesu a poskytnout městům a zpracovatelům plánů udržitelné městské mobility doporučení k úspěšné a efektivní spolupráci.

Společně s metodikami a dalšími příručkami, které byly v Česku publikovány, tak pomůže odborníkům plánujícím dopravu v našich (a případně slovenských městech) nalézt vhodné metody a přístupy pro daný kontext a situaci.

Úvodní část manuálu přibližuje čtenářům spolupráci institucí v kontextu plánování udržitelné mobility, její význam a s ní spojené výzvy, zatímco druhá zprostředkuje pohled metodik s příklady fungování institucionální spolupráce v českém a evropském kontextu, přehled toho, jaké typy institucí se mohou na přípravě plánu udržitelné městské mobility podílet, a shrnutí zkušeností českých měst v oblasti spolupráce z praxe.

Následuje hlavní část manuálu s konkrétními doporučeními, která se věnuje tomu, jak by měla probíhat spolupráce z pohledu jednotlivých institucí a z pohledu jednotlivých fází přípravy plánu udržitelné městské mobility. Doporučení doplňuje navazující část manuálu o místní příklady z České republiky a Slovenska.

Závěrečná část je věnována shrnutí klíčových doporučení a přehledu zapojení konkrétních partnerů do jednotlivých aktivit v průběhu plánovacího procesu.

Položit dotaz k produktu Manuál spolupráce institucí v procesu plánování udržitelné městské mobility

You could be interested in

Loading content