Manual for institutional cooperation in sustainable urban mobility planning

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2023
Author: A. Klímová, M. Bajgart, R. Čampula, Z. Dytrt, J. Kočková, B. Novotná Březovská
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Publications
Product code: 135

The manual aims to facilitate the cooperation of actors in the planning process and to provide cities and developers of sustainable urban mobility plans with recommendations for successful and effective collaboration.

_x000D_ _x000D_

Along with methodologies and other guides that have been published in the Czech Republic, it will help transport planners in our (and possibly Slovak) cities to find appropriate methods and approaches for the given context and situation.

_x000D_

Úvodní část manuálu přibližuje čtenářům spolupráci institucí v kontextu plánování udržitelné mobility, její význam a s ní spojené výzvy, zatímco druhá zprostředkuje pohled metodik s příklady fungování institucionální spolupráce v českém a evropském kontextu, přehled toho, jaké typy institucí se mohou na přípravě plánu udržitelné městské mobility podílet, a shrnutí zkušeností českých měst v oblasti spolupráce z praxe.

Následuje hlavní část manuálu s konkrétními doporučeními, která se věnuje tomu, jak by měla probíhat spolupráce z pohledu jednotlivých institucí a z pohledu jednotlivých fází přípravy plánu udržitelné městské mobility. Doporučení doplňuje navazující část manuálu o místní příklady z České republiky a Slovenska.

Závěrečná část je věnována shrnutí klíčových doporučení a přehledu zapojení konkrétních partnerů do jednotlivých aktivit v průběhu plánovacího procesu.

Položit dotaz k produktu Manual for institutional cooperation in sustainable urban mobility planning

You could be interested in

Loading content