Kvantifikace emisí: Metodika uplatnění výsledků výzkumu

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2013
Autor: Jiří Huzlík a Karel Kupka
Categories: Metodiky
Product code: 19
Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA. www.tacr.cz Zásadním problémem při hodnocení kvality ovzduší ve vztahu k dopravě představuje nesnadná kvantifikace příspěvku jednotlivých zdrojů emisí k tomuto znečištění. Proto byla vypracována tato metodika, aby přispěla k objasnění nejvhodnějších postupů pro odhad podílů jednotlivých zdrojů na základě měření chemického znečištění ovzduší. Metodika je určena pro zpracování dat pokročilými statistickými metodami. Proto je určena k využívání a interpretaci osobami, které mají dostatečné znalosti a zkušenosti s využíváním metod vícerozměrné analýzy dat, lineární algebry a orientují se v problematice znečištění ovzduší.

Položit dotaz k produktu Kvantifikace emisí: Metodika uplatnění výsledků výzkumu

You could be interested in

Loading content