Kontrola dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2018
Autor: Jiří Novotný, Štěpánka Doleželová
Categories: Metodiky
Product code: 3

Účelem této metodiky je předložení obecně přijímaného výkladu postupu kontroly dodržování právních předpisů v sociální legislativě, a to jak v kontextu provádění kontrol silničních, tak i kontrol v provozovnách dopravců. Tato metodika je především určena pro kontrolní orgány České republiky, ke zlepšení jejich profesionálního vystupování a zvýšení odborné úrovně tak, aby při posuzování podobných skutečností a při rozhodování obdobných případů nevznikaly neopodstatněné rozdíly ve výkladu a v přístupu ze strany jednotlivých kontrolních orgánů České republiky. Současně byla akceptována a v některých případech přímo zapracována ustanovení obsažená ve „Výkladu nařízení Rady a Evropského parlamentu č. 561/2006 pro účely jednotného provádění silničních kontrol“. Metodika popisuje právní stav a názor Ministerstva dopravy v době jejího zveřejnění. Metodika odráží stav právních předpisů EU a národních předpisů k 31. 10. 2017. Aktualizovaná metodika si klade za cíl:

  • specifikovat rozsah dopravců a řidičů, na které se vztahují uvedené předpisy,
  • předložit obecně přijímaný a názorný výklad těchto předpisů,
  • specifikovat rozsah základní kontroly tachografu v souvislosti s využitím dat pro kontrolu dopravce a řidiče.

Položit dotaz k produktu Kontrola dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě

You could be interested in

Loading content