Drainage systems for roadways and bridge structures

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2014
Author: Petr Zedník, Radek Matula, Tomáš Zavřel
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 31
The methodology is only in the Czech language.

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence, projektu TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI). www.tacr.cz

Metodika obsahuje doporučení a požadavky pro návrh, provádění a údržbu drenážních systémů vozovek a mostních objektů. Tématika drenážních systémů podrobněji dosud neřešená rozšiřuje širší obecnou část problematiky odvodnění, proto je pro objasnění souvislostí a návazností uvedena částí o pohybu vody v konstrukci vozovky a o prioritách a volbě způsobu odvodnění v projektové fázi.

Položit dotaz k produktu Drainage systems for roadways and bridge structures

You could be interested in

Loading content