Long-term impacts of changes in low-noise roadway noise for land use planning

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2022
Author: V. Křivánek, B. Hablovičová, P. Marková, J. Machanec, K. Effenberger, D. Potužníková
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 125
Certifikovaná metodika poskytuje aktuální informace a údaje pro hodnocení dlouhodobých dopadů změn hluku nízkohlučných povrchů vozovek ve vztahu k běžným asfaltovým vozovkám pro územní plánování, čímž bude přispívat k naplňování směrnice 2002/49/ES. Záměrem je finančně ocenit dlouhodobost, míru snížení hlukové zátěže obyvatel a změnu externích nákladů při využití nízkohlučných vozovek tak, aby posouzení životního cyklu bylo využitelné v rámci územně plánovací dokumentace, a to i ve vztahu k hodnocení socioekonomických dopadů. Tato metodika je spolufinancována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA, v rámci řešení projektu TL02000258 Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek. www.tacr.cz

Položit dotaz k produktu Long-term impacts of changes in low-noise roadway noise for land use planning

You could be interested in

Loading content