Dlouhodobé dopady změn hluku nízkohlučných vozovek pro územní plánování

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2022
Author: V. Křivánek, B. Hablovičová, P. Marková, J. Machanec, K. Effenberger, D. Potužníková
Individual price: No
Categories: Methodology
Product code: 125
Certifikovaná metodika poskytuje aktuální informace a údaje pro hodnocení dlouhodobých dopadů změn hluku nízkohlučných povrchů vozovek ve vztahu k běžným asfaltovým vozovkám pro územní plánování, čímž bude přispívat k naplňování směrnice 2002/49/ES. Záměrem je finančně ocenit dlouhodobost, míru snížení hlukové zátěže obyvatel a změnu externích nákladů při využití nízkohlučných vozovek tak, aby posouzení životního cyklu bylo využitelné v rámci územně plánovací dokumentace, a to i ve vztahu k hodnocení socioekonomických dopadů. Tato metodika je spolufinancována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA, v rámci řešení projektu TL02000258 Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek. www.tacr.cz

Položit dotaz k produktu Dlouhodobé dopady změn hluku nízkohlučných vozovek pro územní plánování

You could be interested in

Loading content