Czech Republic in motion

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2022
Author: P. Kouřil, M. Šimeček, Z. Dytrt
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Publications
Product code: 130
Method and basic results of a national survey on traffic behaviour

Průzkumy dopravního chování (PDCH) jsou jedním z důležitých zdrojů informací pro dopravní plánování. Data získaná pomocí PDCH slouží k analýze stavu dopravní poptávky, jsou nepostradatelná pro konstrukci kvalitního dopravního modelu, či se využívají ke konstrukci indikátorů monitorujících naplňování vytyčených dopravních plánů.

V současnosti jsou v České republice PDCH standardní součástí zejména městského dopravního plánování, aktuálně především díky městským plánům udržitelné mobility, vůbec poprvé však byl proveden průzkum na úrovni celého státu. Jednalo se o průzkum nazvaný Česko v pohybu (ČVP), který proběhl mezi lety 2017 a 2019.

Tato publikace si klade za cíl představit metodologii ČVP (kapitola 2), a to včetně způsobu zpracování získaných dat (kapitola 3), zhodnotit kvalitu a reprezentativitu nasbíraných dat (kapitola 4) a nakonec také představit základní získaná zjištění (kapitoly 5 až 7).

Položit dotaz k produktu Czech Republic in motion

You could be interested in

Loading content