Metodika úprav železničních přejezdů pro snížení míry páchání přestupků

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2012
Author: P. Skládaný, P. Tučka, P. Skládaná, M. Bidovský
Categories: Methodology
Product code: 63
The methodology is only in the Czech language.

Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci a represi (ARIANA).

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Technologické agentury České republiky.

Položit dotaz k produktu Metodika úprav železničních přejezdů pro snížení míry páchání přestupků

You could be interested in

Loading content