Current trends in repression and prevention of substance abuse behind the wheel

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2022
Author: M. Trepáčová, V. Kurečková, M. Šintálová, T. Rosenberg, A. Novohradská, M. Chromcová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Publications
Product code: 133

This book is intended for readers interested in the topic of substance use behind the wheel. It is not only about drugs, but also alcohol and some medications that are not necessarily addictive but can affect driving ability.

_x000D_ _x000D_

The publication is in electronic form.

_x000D_

Text připomíná negativní dopad těchto látek a soustředí se na vytvoření stručného přehledu, jak se jejich užívání projevuje v populaci České republiky a Evropské unie na silnicích, co do počtu dopravních nehod s různě závažnými následky. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly popisují účinky alkoholu a drog na člověka a následně je propojují s dopady na kvalitu řízení motorových vozidel. Samostatná kapitola „Léky za volantem“ rozebírá potenciálně rizikové skupiny léčivých přípravků a zároveň u každé skupiny uvádí příklady pro lepší orientaci.

Druhá část knihy se zabývá tématem práce s řidiči, kteří řídili pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, ať už v kontextu činnosti Probační a mediační služby, tak v rámci Rehabilitačních programů. Další část se soustředí na mediální prevenci užívání návykových látek za volantem stručným přehledem kampaní v České republice i v Evropě.

Položit dotaz k produktu Current trends in repression and prevention of substance abuse behind the wheel

You could be interested in

Loading content