Identification of critical accident locations using GIS analysis of accident locations

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2014
Author: M. Bíl, R. Andrášik, Z. Janoška, J. Sedoník, V. Valentová
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 65
The methodology is only in the Czech language.

Dopravní nehody (DN) na silnicích, dálnicích, ale i ve městech jsou běžným jevem v každé společnosti. Jsou důsledkem provozu na pozemních komunikacích, který vychází z potřeby mobility osob (např. dojížďky do zaměstnání, cestami za nákupy, dovolenými apod.) nebo zboží. Jsou však také jevem nežádoucím a mělo by být ambicí každé vyspělé společnosti DN předcházet, resp. se snažit minimalizovat jejich výskyt nebo následky.

Položit dotaz k produktu Identification of critical accident locations using GIS analysis of accident locations

You could be interested in

Loading content