Stanovení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2015
Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil, Jiří Jedlička
Individuální cena: Ne
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 102
Zásadním problémem při hodnocení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech je ekonomická náročnost měření, která by bylo nutné provádět na velké ploše území, na rozptýlených lokalitách s mnohdy relativně řídkým osídlením. Proto byla vypracována tato metodika popisující nejvhodnější postupy pro stanovení hodnocení všech obcí podobného typu na základě dopravních modelů vycházejících z rozptylových studií a výsledků reálných měření. Metodika slouží k využití výsledků měření kvality ovzduší, intenzity dopravy a meteorologické situace k hodnocení všech obcí podobného typu na základě dopravních modelů vycházejících z rozptylových studií a výsledků reálných měření. Výsledný model byl zpracován pro oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), benzo[a]pyren (BaP) a pevné částice (PM10, PM2.5) v různých typech zástavby. Je jednoduše rozšiřitelný i pro další škodliviny. Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, projektu TA02021267 Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky, www.tacr.cz

Položit dotaz k produktu Stanovení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah