Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2011
Autor: Ivo Dostál, Jiří Jedlička, Jiří Huzlík
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 33
Doprava a změny v sídelní struktuře jsou odedávna spojité nádoby, díky čemuž se rozvoj dopravy významně podepsal na mnohých procesech ovlivňujících podobu a utváření města a naopak. Rozvoj města významně ovlivňuje celý dopravní systém. Zásadním problémem současných měst je jejich rychlá expanze od okolní, doposud volné krajiny, kde dochází na úkor záboru půdního fondu a přírodních biotopů k nárůstu antropogenních aktivit. Tato rychlá expanze s sebou nese zvýšené nároky na dopravu. Stávající praxe v dopravním inženýrství při vytváření predikčních modelů dopravy nedokáže dostatečně rychle reagovat na tyto změny, které s sebou proces suburbanizace přináší. Odborná úroveň zpracování jednotlivých modelů se významně liší u různých zpracovatelů v závislosti na jejich kreativitě při sběru dat, přípravy modelu i samotného výpočtového řešení modelu. Další nesourodá řešení lze sledovat následně po zpracování modelu při interpretaci předkládaných výsledků.

Položit dotaz k produktu Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah