SCREENINGOVÉ HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI VÝBĚRU TRAS POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2019
Autor: Petr Anděl, Jiří Jedlička, Ivana Gorčicová, Ivo Dostál, Lenka Semerádová
Individuální cena: Ne
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 104
Screeningové hodnocení environmentálních rizik při výběru tras pozemních komunikací Metodika se zabývá včasným stanovením potenciálních environmentálních rizik variant nových pozemních komunikací, a to na samém počátku investiční přípravy. Pomocí formalizovaného postupu v GIS je navržena série podkladových map vhodných pro návrh různých variant tras projektantem a soubor indikátorů pro hodnocení jejich přijatelnosti z hlediska dopadů na životní prostředí. Hodnocení vychází z environmentální legislativy, konkrétní místní situace a ze srovnání v širším kontextu ČR. K tomu byly zpracovány dvě série indikátorů, které umožňují posoudit stavbu v kontextu (a) typů území v ČR a (b) jiných analogických silničních staveb. Metodika je využitelná jak při prvotním výběru ve fázi screeningu, tak v rámci posuzování v procesu EIA. Cílovou skupinou jsou pracovníci zabývající se hodnocením vlivu staveb pozemních komunikací na životní prostředí, projektanti a investoři pozemních komunikací, pracovníci územního plánování, úředníci státní správy a další účastníci procesu přípravy. Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence, projekt TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Položit dotaz k produktu SCREENINGOVÉ HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI VÝBĚRU TRAS POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah