Metodika průzkumu dopravního chování pro potřeby plánu udržitelné městské mobility

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2021
Autor: P. Kouřil, Z. Dytrt, M. Šimeček
Individuální cena: Ne
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 115
Metodika průzkumu dopravního chování pro potřeby plánu udržitelné městské mobility si klade za cíl aktualizovat dokument Metodika aktivně-cestovního průzkumu z roku 2014, a to zejména s ohledem na potřeby tvorby plánů udržitelné městské mobility. Průzkumy dopravního chování představují důležitý zdroj informací o mobilitě jednotlivých skupin populace. Bez údajů z průzkumů dopravního chování nelze efektivně plánovat dopravu tak, aby odpovídala potřebám obyvatel zájmového území. V plánech udržitelné městské mobility se využívají při vyhodnocování stávajícího stavu dopravní poptávky, pro odhalování nových poptávkových trendů, ale také pro identifikaci slabých stránek dopravního systému. Údaje jsou dále využívány pro konstrukci vybraných evropských indikátorů SUMI či pro evaluaci dopadů v minulosti přijatých opatření. V neposlední řadě jsou údaje z průzkumu důležitým vstupem při sestavování či aktualizaci poptávkového dopravního modelu. Metodika se nejdříve zaměřuje na popis zjišťovaných údajů, aby poté v jednotlivých krocích představila postup přípravy průzkumu (výběrový soubor, technologie sběru či rozvržení průzkumu) i samotný sběr dat. Oproti předchozí verzi se detailně zaměřuje na zpracování a kontrolu získaných dat. Metodika staví na českých i zahraničních zkušenostech a přispívá k mezinárodní, a přinejmenším evropské, snaze průzkumy dopravního chování standardizovat, a učinit tak jejich výstupy nejen kvalitními, ale také vzájemně srovnatelnými.

Položit dotaz k produktu Metodika průzkumu dopravního chování pro potřeby plánu udržitelné městské mobility

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah