OBCHVATY – aplikace pro hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

Individuální cena: Ano
Kód produktu: 113

Zajímá Vás, jaký bude mít vliv plánovaný obchvat Vaší obce na bezpečnost?

Plánujete dopravní stavbu a chcete se rozhodovat na základě správných ukazatelů bezpečnosti?

Potřebujete vyhovět nařízením evropské Směrnice 2008/96/ES a rychle a efektivně provést analýzu RSIA (Road Safety Impact Assessment)?

Tyto otázky Vám zodpoví webová aplikace OBCHVATY.
https://obchvaty.cdvinfo.cz

Cena tohoto produktu je určena na základě bližší specifikace. Napište nám svoji představu prostřednictvím formuláře a my Vám provedeme kalkulaci na míru.

Kontaktujte nás

Aplikace OBCHVATY provádí variantní analýzu dopadů nových pozemních komunikací nebo významných změn stávajících komunikací na bezpečnost ovlivněné silniční sítě.
Výpočty jsou založeny na inovativních predikčních modelech nehodovosti a datech o účinnosti opatření pro zvýšení bezpečnosti.
Aplikace OBCHVATY poskytuje podklady a argumenty pro výběr varianty, která je z hlediska bezpečnosti optimální.

Jako vstup do aplikace slouží charakteristiky úseků a křižovatek (především intenzita dopravy) tvořících hodnocené trasy. Výstupem z aplikace je očekávaný roční počet nehod podle úrovní závažnosti a jejich přepočet na celospolečenské finanční ztráty.

V případě nejasností Vám specialisté Centra dopravního výzkumu pomohou s obstaráním vstupů, interpretací výsledků či návrhem případných opatření pro zvýšení úrovně bezpečnosti plánované dopravní stavby.

Odkaz na aplikaci: https://obchvaty.cdvinfo.cz

Jak využít aplikaci se dozvíte v nové Metodice prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace.

Položit dotaz k produktu OBCHVATY – aplikace pro hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah