Měření kvality ovzduší nízkonákladovými senzorickými systémy

Individuální cena: Ano
Kód produktu: 110
Plánujete provést změnu v dopravě s cílem zlepšení kvality ovzduší? Do jaké míry ji ovlivňuje doprava v obci? Na základě výsledku měření můžeme zjistit aktuální stav a navrhnout úpravy k jeho zlepšení v podobě např. dopravních řešení jako je odklonění dopravy nebo jiné nastavení průjezdu křižovatkou. Taková měření, prováděná klasickými referenčními metodami, však mohou být pro mnoho obcí značně nedostupná. My Vám však nabízíme snadnější, a hlavně cenově přijatelnější způsob, jak potřebná data získat. Nízkonákladová imisní senzorická stanice měří ve svojí základní konfiguraci koncentrace oxidu dusičitého (NO2), oxidu uhelnatého (CO) a aerosolových částic o velikosti 0,3 – 10 μm, tedy škodlivin, které jsou obecně považovány za indikátory znečištění z dopravy. Tuto základní konfiguraci je možné modulárně rozšiřovat o další senzorické jednotky. Hlavní výhody automatické imisní stanice:
  • nízké pořizovací a provozní náklady
  • kontinuální měření
  • kompaktní velikost a snadná montáž
  • online zasílání naměřených dat na nadřazenou jednotku
  • možnost vytvoření lokálních měřících sítí

Cena tohoto produktu je určena na základě bližší specifikace. Napište nám svoji představu prostřednictvím formuláře a my Vám provedeme kalkulaci na míru.

Kontaktujte nás

Položit dotaz k produktu Měření kvality ovzduší nízkonákladovými senzorickými systémy

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah