Využití vysokopecní strusky pro zvýšení trvanlivosti CB krytů vozovek

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2020
Autor: B. Slánský, R. Dvořák, V. Šmilauer, J. Valentin, J. Stryk, J. Grošek
Individuální cena: Ne
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 70

Metodika popisuje jak postupovat při použití mleté granulované vysokopecní strusky (dále jen strusky) do betonu při výstavbě objektů dopravní infrastruktury, se zaměřením na použití do betonu pro cementobetonové kryty dálnic a silnic I. třídy. Struska může vstupovat jako složka cementu (CEM II/A-S a CEM II/B-S) či jako aktivní příměs při výrobě betonu. Metodika popisuje náhradu portlandského slínku struskou do 35 % hm. betonové směsi. Popsány jsou zkušenosti z realizace zkušebního úseku na dálnici D1 v roce 2018 a 2019, kde byly uplatněny postupy uvedené v této metodice.

Metodika navazuje na činnost pracovní skupiny Ředitelství silnic a dálnic ČR pro ověření životnosti cementobetonových krytů vozovek a vychází z výsledků projektů, které se tomuto tématu věnovaly v posledních letech, zejména ISPROFIN č.5001150001: Ověření nové receptury betonu pro CBK (ŘSD); TH03020404: Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů (TAČR); LO1610: Dopravní VaV centrum (MŠMT).

Položit dotaz k produktu Využití vysokopecní strusky pro zvýšení trvanlivosti CB krytů vozovek

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah