Metodika provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2012
Autor: Radim Striegler, Eva Simonová, Pavel Havránek, Jan Novák, Martin Lipl
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 36
Metodika se zabývá především průzkumy neřízených křižovatek a jejich větví. Navržený model pro sběr a vyhodnocení dat lze aplikovat i pro ostatní typy křižovatek a případně také pro mezikřižovatkové úseky, avšak pouze při zohlednění následujících norem: ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Metodika je rozdělena na dvě na sebe navazující části – Provedení dopravních průzkumů a Vyhodnocení získaných dopravně-inženýrských informací. Cílem první části metodiky je popsat přesný návod pro provedení dopravních průzkumů křižovatek včetně požadovaných výstupů. Tato data slouží jako podklad pro analýzu dopravně-inženýrských parametrů křižovatek a následně pro návrh vhodných úprav zvyšujících bezpečnost provozu na sledovaných křižovatkách. Cílem druhé části metodiky je stanovit postup pro vyhodnocování veškerých dat získaných při uskutečňování dopravních průzkumů křižovatek.

Položit dotaz k produktu Metodika provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah