Metodika pro stanovení emisních faktorů motorových vozidel v provozu

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2014
Autor: Jiří Huzlík, Jiří Jedlička, Ondřej Červinka et al.
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 28
Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, projektu TA02030536 Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy. www.tacr.cz. Metodika slouží k objasnění principů měření emisních faktorů motorových vozidel v provozu a k popisu způsobu provedení tohoto měření. Vychází z hodnot objemových koncentrací oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx), nespálených uhlovodíků, oxidu uhličitého (CO2) a kyslíku (O2) naměřených v suchých výfukových plynech, pevných částic naměřených ve vlhkých výfukových plynech a spotřeby paliva. K dosažení tohoto cíle se použije měřicí zařízení, které umožňuje provádět odběry vzorků výfukových plynů izokineticky a stanovení časového průběhu emisních faktorů základních složek výfukových plynů.

Položit dotaz k produktu Metodika pro stanovení emisních faktorů motorových vozidel v provozu

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah