Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení si můžete dokument stáhnout ve svém uživatelském účtě, který Vám bude založen.
Rok vydání: 2016
Autor: Ivo Dostál, Marek Havlíček, Jiří Jedlička
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 16

Předkládaná metodika vychází ze zkoumání prostorových vazeb a vztahů zelené infrastruktury krajiny (ekologické sítě) se zaměřením na migraci volně žijících živočichů a antropogenních liniových struktur představovaných dopravní infrastrukturou. Cílem navrženého postupu je nalézt konkrétní lokality křížení ekologických sítí s dopravní infrastrukturou, které je nutné přednostně řešit z pohledu zachování co nejvyšší míry soudržnosti zelené infrastruktury.

Navržený postup je maximálně zobecněný, využitelný pro hodnocení v rámci různých ekologických sítí, avšak primárně je zaměřen na stanovení a hodnocení konfliktních bodů ve strategických dokumentech na úrovni celostátní nebo na úrovni velkých regionálních celků (NUTS 2, kraje) s ohledem na zajištění migrační prostupnosti krajiny pro chráněné druhy velkých savců, mezi něž se v České republice řadí rys ostrovid (Lynx lynx), los evropský (Alces alces), vlk obecný (Canis lupus) a medvěd hnědý (Ursus arctos). Tyto chráněné druhy zároveň slouží jako tzv. deštníkové druhy, reprezentují tedy široké spektrum dalších lesních druhů.

Položit dotaz k produktu Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah