Metodika dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zarízení

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Autor: Tereza Šustrová, Ivana Parízková, Veronika Valentová, Alena Vyskocilová
Individuální cena: Ne
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 77
V současné době je ve školních družinách a dalších volnočasových zařízeních kladen důraz na osobní rozvoj dítěte a zvýšení bezpečnosti v rámci zdraví a ohleduplnosti k okolí. Tyto skutečnosti jsou zakotveny i v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání1 (RVP ZV). V praxi se dopravní výuka realizuje především v rámci vyučovacích hodin povinné školní docházky a to v jednotlivých vzdělávacích oblastech - Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Výchova k občanství, Člověk a příroda, Člověk a zdraví nebo Informační a komunikační technologie. RVP ZV sice není dokumentem, který by školní družiny a volnočasová zařízení musely ze zákona naplňovat, nicméně velmi často tomu tak je. Roční vzdělávací plán školních družin často z RVP ZV vychází a navazuje na školní vzdělávací plán.

Položit dotaz k produktu Metodika dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zarízení

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah