Georadar a jeho uplatnění při diagnostice objektů dopravní infrastruktury

dostupné
300 Kč
Rok vydání: 2016
Autor: R. Matula, J. Stryk, K. Pospíšil
Kód produktu: 50

Zahrnuje měření v laboratorních podmínkách a in situ (materiál: beton, asfaltové vrstvy, stmelené a nestmelené podkladní vrstvy apod.), optimalizaci nastavení aparatury georadaru, ověřování nových způsobů kalibrace a vyhodnocení naměřených dat. Zkoumán byl vliv rychlosti měření na dosažené výsledky a také způsoby, jak zpřesnit lokalizaci (určování polohy antény při měření).

Praktická měření in situ navazují na ověřování vybraných úloh provedených v laboratorních podmínkách a jsou doplněna o uskutečněná srovnávací měření. Při měření v laboratoři se zjišťovala především přesnost a rozlišovací schopnost georadaru. Při měření v terénu (především na vozovkách pozemních komunikací) se ověřovalo, jaký vliv má rychlost měření na vzorkování a na kvalitu a přesnost naměřených dat.

Zvláštní pozornost byla věnována interpretaci naměřených dat, která hraje u této nedestruktivní metody významnou roli. Samostatná část se týkala vyhodnocování ve 3D. To bylo uplatněno na laboratorně vyrobené betonové desce se zabudovanou výztuží a na mostním nosníku typu KA, který byl umístěn v areálu laboratoří.

Tato kniha vznikla v rámci řešení národního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LO14029: „Využití georadaru ve stavebním inženýrství v ČR“, který byl řešen ve vazbě na evropskou akci COST TU1208: „Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar".

Kniha je dostupná v elektronické verzi.

Položit dotaz k produktu Georadar a jeho uplatnění při diagnostice objektů dopravní infrastruktury

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah