Česko v pohybu

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2022
Autor: P. Kouřil, M. Šimeček, Z. Dytrt
Individuální cena: Ne
Kód produktu: 130
Metoda a základní výsledky celostátního průzkumu dopravního chování

Průzkumy dopravního chování (PDCH) jsou jedním z důležitých zdrojů informací pro dopravní plánování. Data získaná pomocí PDCH slouží k analýze stavu dopravní poptávky, jsou nepostradatelná pro konstrukci kvalitního dopravního modelu, či se využívají ke konstrukci indikátorů monitorujících naplňování vytyčených dopravních plánů.

V současnosti jsou v České republice PDCH standardní součástí zejména městského dopravního plánování, aktuálně především díky městským plánům udržitelné mobility, vůbec poprvé však byl proveden průzkum na úrovni celého státu. Jednalo se o průzkum nazvaný Česko v pohybu (ČVP), který proběhl mezi lety 2017 a 2019.

Tato publikace si klade za cíl představit metodologii ČVP (kapitola 2), a to včetně způsobu zpracování získaných dat (kapitola 3), zhodnotit kvalitu a reprezentativitu nasbíraných dat (kapitola 4) a nakonec také představit základní získaná zjištění (kapitoly 5 až 7).

Položit dotaz k produktu Česko v pohybu

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah